צוות המכון

 

פרופ' אפרים ענבר

נשיא

טל' 054-660-3409

einbar@jiss.org.il

 

אל"מ (מיל') ד"ר ערן לרמן

סגן נשיא

טל' 050-620-5354

elerman@jiss.org.il

 

מר דוד מ' וינברג

סגן נשיא

טל' 054-776-7273

dweinberg@jiss.org.il

 

 

מר גיל קריים

דוברות

gkraiem@jiss.org.il

050-570-3090

 

מר יהושע עוז

יועץ בכיר

yoz@jiss.org.il