JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

אלוף (מיל') יעקב עמידרור

אלוף (מיל') יעקב עמידרור

עמית בכיר ע"ש אן וגרג רוסהנדלר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון.

ניצב הלוי ואלוף יעקב עמידרור בכנס ההשקה של המכון. עמידרור: יש צורך בראייה רחבה בנושא הר הבית.

 

מפקד מחוז ירושלים ניצב יורם הלוי: ירידה בפיגועים ועלייה בסיכולים

 

ירידה משמעותית במספר הפיגועים בירושלים ביחס לשנה שעברה, כך עולה (יום ב’, 6.11.17) של מפקד מחוז ירושלים ניצב יורם הלוי. את הדברים אמר בכינוס להשקת מכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים. לפי הלוי, בשנת 2016 בוצעו בירושלים 41 פיגועים בעוד שבשנת 2017 בוצעו בעיר 15 פיגועים. כמו-כן, מספר סיכולי הפיגועים עומד על למעלה מ-80 סיכולים.

הלוי תיאר את תפקיד השוטר בירושלים ככמעט בלתי אפשרי, בשל הימצאות על התפר שבין כל אזרחי העיר ותושביה. מבחינת אתגרי העיר, דיבר הלוי על התחום הפלילי כאשר אמר שישראל בכלל וירושלים בפרט הן בטוחות מאוד בכל הקשור לרציחות המתרחשות בה.

אתגרים משמעותיים הם נושא הסמים ועבריינות הנוער. לפי הלוי, נושא הסמים שמתחיל במזרח ירושלים משפיע על העיר כולה וגם על המדינה. בנושא עבריינות הנוער, אמר הלוי שהנושא מקבל עדיפות גבוהה, לא משנה האם מדובר בעבריינות במזרח ובמערב העיר או במרכזה.

על הר-הבית אמר הלוי, שתפקיד המשטרה הוא לשמור על הר-הבית מחוץ לתחום הפוליטי והמדיני. למרות שהלוי אמר שאין מדיניות קבועה לגבי הר-הבית, תפקיד המשטרה הוא לשמור על הכללים בהר ולהרחיק כל אדם, ערבי או יהודי, שיפר את אותם כללים.

עוד דיבר בכינוס האלוף (מיל’) יעקב עמידרור והתייחס לסוגיית הר-הבית. לפי עמידרור, אסור שישראל תשכח שהתשתית האידיאולוגית והקיומית להיותו של העם היהודי בארץ ישראל, הוא הר-הבית. לדבריו ברגע שמוותרים על הר-הבית, מוותרים על הלגיטימציה היהודית בארץ.

קרא עוד