JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

JISS

JISS

ראש עיריית ירושלים בכנס ההשקה של המכון: לשים דגש על הפיתוח הכלכלי של ירושלים.

ניר ברקת: לשמור על הסטטוס-קוו בהר-הבית

החלטת הממשלה לשמור על הסטטוס-קוו בעניין עליית יהודים להר-הבית, היא החלטה נכונה. כך אמר (יום ב’, 6.11.17) ראש עיריית ירושלים ניר ברקת. את הדברים אמר בכינוס להשקת מכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים. בנושא הר-הבית מטפלים גורמים רבים ושונים, אמר ברקת, ולפיו ההחלטה לשמור על הסטטוס-קוו בהר איננה פשרה אידיאולוגית, אלא פשרה שנועדה לשמור על חיים בכבוד בירושלים.

קרא עוד