צוות המכון

 

פרופ' אפרים ענבר

נשיא

טל' 02-940-6062

einbar@jiss.org.il

 

אל"מ (מיל') ד"ר ערן לרמן

סגן נשיא

טל' 02-940-6064

elerman@jiss.org.il

 

דוד מ' וינברג

סגן נשיא

טל' 02-940-6063

dweinberg@jiss.org.il

 

גב' עדי איזנשטרק

מנהלת המשרד

טל' 02-940-6061

aaisenstark@jiss.org.il

 

מר גיל קריים

דוברות

gkraiem@jiss.org.il

050-570-3090

 

שלומי לב-חיים

רכז דיגיטל

slevchaim@jiss.org.il

 

יוסי גרין

רכז אתר מידע

ygreen@jiss.org.il