אודות המכון

חקר הביטחון הלאומי למען ישראל חזקה וירושלים מאוחדת

מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון:

מספק ייעוץ מדיני-ביטחוני למנהיגי ישראל

מכשיר דור חדש של מומחים לביטחון לאומי

מעלה את המודעות של הציבור בישראל ושל מעצבי מדיניות בעולם לדילמות הביטחוניות של ישראל

מקדם מדיניות פרגמטית שתשמור על ביטחונה של ישראל ותוביל בטווח הארוך להסדרים מדיניים יציבים

מדגיש את חיוניותם של עוגנים ביטחוניים מוצקים בהסכמים מדיניים, ודוחה מהלכים ישראליים חד-צדדיים המחזקים את היריב

מעלה על נס את הזיקה ההיסטורית בין עם ישראל לארצו כרכיב מרכזי בתפיסת העולם האסטרטגית

עומד על חשיבותה של ירושלים המאוחדת לביטחון מדינת ישראל וייעודה

לצפייה בסרטון על המכון:

מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון מוקיר את פועלו הרב של מר גרג רוסהנדלר בהקמת המכון.