JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

אלוף (מיל') יעקב עמידרור

אלוף (מיל') יעקב עמידרור

עמית בכיר ע"ש אן וגרג רוסהנדלר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון.

ישראל לא יכולה לאפשר לאיראן לבנות בסוריה מכונת מלחמה נוספת על זו שהם מחזיקים בלבנון; אין להרפות.

בלילה שבין יום רביעי לחמישי ביצעו האיראנים את שהבטיחו לפני כחודשיים, וירו כ־20 טילים לעבר רמת הגולן. האיום שמומש הובטח על ידיהם לאחר מה שתואר כהתקפה של חיל האוויר על מרכז של משמרות המהפכה בשדה תעופה T-4 במרכז סוריה. מאז היו לטענת גורמים זרים שתי תקיפות נוספות, האחת לפני כשבועיים ובה נשמע פיצוץ עז ביותר ונפגע מחסן גדול שאחסן אמצעי לחימה רבים, והאחרת 24 שעות לפני התקיפה האיראנית, כנראה בניסיון לשבש את המהלך האיראני בשלביו האחרונים.

התקיפה האיראנית לא הסבה נזק, היה צורך ליירט ארבעה טילים מאלה שנורו, והדבר נעשה בהצלחה מלאה. זאת ודאי לא היתה התגובה שהאיראנים ראו בעיני רוחם, ולכן אפשר להניח שתקיפות ישראל פגעו בחלק משמעותי של יכולת התגובה האיראנית. אין על כך פרטים של ממש, אבל הפער בין המילים הרמות לבין הביצוע המצומצם מצביע על הצלחת הנטרול המוקדם.

התגובה של צה”ל, בעיקר של חיל האוויר, אבל לפי דיווחים רוסיים גם בשימוש בטילים מהקרקע, היתה רחבה ומצביעה על תכנון מוקדם. בניגוד לדיווחים בעבר על תקיפות נקודתיות של מטרות ספורות או מחסן בודד, ניסה צה”ל לפגוע במספר מטרות רב, כנראה בכלל התשתית האיראנית בסוריה, ממרכזי איסוף מודיעין ועד מחסנים לתחמושת.

היה רצון לנצל את ההזדמנות של ירי איראני על ישראל כדי לפגוע במספר רב של מטרות, שחלקן היו ודאי מוכרות זה זמן מה, אבל עד כה לא נוצרה ההזדמנות ולא היתה ההצדקה המדינית לתקוף אותן. האיראנים יצרו את ההצדקה בכך שירו ירי ישיר לעבר מדינת ישראל, לראשונה. המצב החדש חייב תגובה שונה, נחרצת ורחבה.

מאחר שישראל לא יכולה לאפשר לאיראן לבנות בסוריה “מכונת מלחמה” נוספת על זו שהם מחזיקים בלבנון, יש להציב בפני האיראנים את תג המחיר. תקיפה כזאת, אם הצליחה, היא הבהרה נחוצה והכרחית. עם זאת אין להרפות. על המודיעין ללמוד מה הושמד בתקיפה הרחבה, ולאתר את המשך המאמצים של איראן – כדי להמשיך לפגוע בהם. על הגורמים המבצעיים ללמוד את האירוע, ובעיקר לבדוק את הטענה הרוסית (הנשמעת מוגזמת) שחלק מהאמל”ח ששיגרה ישראל יורט על ידי אמצעי ההגנה הסוריים (שעליהם ירה צה”ל רק לאחר שפעלו נגד כלי הטיס שלנו). על גורמים אלה לחשוב על שיטות תקיפה חדשות, כדי להקשות על ההגנה הסמיכה שיש בסוריה, בעיקר מערכות הגנה רוסיות נגד מטוסים. המאבק עוד לא הסתיים, איראן כנראה לא ויתרה עדיין על תוכניותיה.

 

פורסם ב-ישראל היום 11.05.2018


סדרת הפרסומים “ניירות עמדה” מטעם המכון מתפרסמת הודות לנדיבותה של משפחת גרג רוסהנדלר.


תמונה: Bigstock

עוד כתבות שעשויות לעניין אותך