JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

אלוף (מיל') יעקב עמידרור

אלוף (מיל') יעקב עמידרור

עמית בכיר ע"ש אן וגרג רוסהנדלר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון.

האלוף במילואים יעקב עמידרור שוחח עם ירון דקל ויעקב ברדוגו על המצב הביטחוני ואמר כי “בסבבים האחרונים איראן הייתה מאושרת כשהיה נדמה שאנחנו בדרך למבצע גדול – אבל היכולת שלה להשפיע על המצב כאן היא לא גדולה”.