bsavati

בני סבטי הוא חוקר בנושא רשתות חברתיות באיראן וממקימי דובר צה”ל בפרסית. בעל תואר שני במדעי המדינה ותקשורת ציבורית מאוניברסיטת בר-אילן.

בני סבטי הוא חוקר בנושא רשתות חברתיות באיראן וממקימי דובר צה”ל בפרסית. בעל תואר שני במדעי המדינה ותקשורת ציבורית מאוניברסיטת בר-אילן.

ניירות עמדה