מר גיל קריים

דובר מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

דוא"ל: gkraiem@jiss.org.il

מר קריים משמש כדובר מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, ושימש כקצין הסברה בפיקוד העורף.

דובר מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון