פרופ' חיים גבירצמן

פרופסור במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים

פרופסור במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים