פרופ' קובי מיכאל

חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי

ניירות עמדה

ברית הגנה עם ארצות הברית – רב הנזק מהתועלת

רעיון ברית ההגנה בין ישראל לארצות הברית הועלה לראשונה על ידי האמריקנים אחרי מלחמת ששת הימים. מאז עלה הנושא במספר הזדמנויות. לברית הגנה צבאית בין ישראל לארה"ב יש כמה יתרונות, אולם אלה יהיו לעולם תלויים בהגדרה של ארה"ב את האינטרסים האסטרטגיים שלה. בתנאי הא-סימטריה הבולטת בין שתי המדינות, יהיו אלו תמיד חשובים ומשפיעים יותר מאלו של ישראל. המגבלות שתוּשַתנה על ישראל מכוח התיאום המתחייב בתנאים של ברית הגנה תצמצמנה את מרחב הגמישות והפעולה הישראלי. ראוי לכן לעמוד בתוקף על שמירת מרחב התמרון והגמישות האסטרטגית של ישראל. ביצור הקשרים עם ארה"ב הוא עניין חשוב, אבל העיקרון שהתקבע בישראל עם הקמתה – ישראל תגן על עצמה בכוחות עצמה – הוא עיקרון עם היגיון מוצק שתוקפו נכון שבעתיים כיום. יהיה זה משגה חמור מצד ישראל אם תוותר על עיקרון זה.