ד"ר משה אלבו

חוקר סוגיות אסטרטגיות במזרח התיכון, ובמיוחד מצרים בעת המודרנית

חוקר סוגיות אסטרטגיות במזרח התיכון, ובמיוחד מצרים בעת המודרנית