JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

פרופ' איתן גלבוע

פרופ' איתן גלבוע

עמית בכיר במכון, מומחה לארה"ב, לתקשורת בינלאומית ולדיפלומטיה ציבורית.