JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

פרופ' אפרים ענבר

פרופ' אפרים ענבר

נשיא מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון.

נראה שראש הממשלה צלח את הפגישה עם נשיא רוסיה • מפגש האינטרסים בין ישראל לרוסיה באשר לסוריה – דחיקת הכוחות הזרים של אירן, מלמד על פוטנציאל הצלחה גדול • בשביל זה צריך להתחיל לדבר בשפה שהרוסים אוהבים לשמוע

n12 logo

24.10.2021 ,N12

לקריאת המאמר לחצו כאן