JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

JISS

JISS

ה’ באב תשפ”א, 14 ביולי 2021

ד”ר דוד קורן

ערביי מזרח ירושלים והרשויות הישראליות

עו”ד יאיר רביבו

איך מנהלים עיר “מעורבת”

ראדה זועבי

השפעת המדיה החברתית על החברה הערבית

עמרי גפן

שיתופיות בערים מעורבות

ניצב ג’מאל חכרוש

השיטור במגזר הערבי

פרופ’ הלל פריש

הדילמות של ערביי ישראל