JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

JISS

JISS

צפו בסדרת הרצאות מאת עמיתי המכון על נושאים מדיניים וביטחוניים, בחסות המרכז למורשת בגין בירושלים. (ההרצאות ניתנו בערוצים דיגיטליים בין פברואר למאי 2021).

פרופ’ אפרים ענבר
מצבה המדיני והביטחוני של ישראל במזרח התיכון
22.02.2021

אל”מ (מיל’) ד”ר ערן לרמן
יחסי ישראל-ארה”ב בעידן ביידן
01.03.2021

ד”ר עוזי רובין
חידושים בטכנולוגיה של המלחמה והמשמעויות לישראל
08.03.2021

ד”ר חי איתן כהן ינרוג’ק
שלטון הסולטן ארדואן
15.03.2021

מיקי אהרונסון
רוסיה במזה”ת
22.03.2021

ד”ר אושרית בירודקר
יחסי ישראל-הודו
05.04.2021

אלוף (מיל’) יעקב עמידרור
תפיסת הביטחון הלאומית
12.04.2021

ד”ר יונתן ספייר
ההתפתחויות בסוריה ובעיראק
19.04.2021

אל”מ (מיל’) פרופ’ גבי סיבוני
אתגרי הסייבר בעולם ובישראל
26.04.2021

ד”ר עמנואל נבון
הפריפריה החדשה של ישראל
03.05.2021