JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

JISS

JISS

סקר דעת קהל שנערך לרגל השקת המכון מגלה כי רוב הציבור סבור שחלוקת ירושלים והכנסת גורמים ערבים תסכן את עתיד המדינה היהודית.

סקר דעת קהל שפורסם בתאריך 1.11.207 לרגל השקת מכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים מגלה כי רוב הציבור הישראלי (64%) תומך בהמשך השליטה הישראלית בירושלים ובמרחבים הסמוכים לה. רוב הציבור (63%) סבור שחלוקת ירושלים והכנסת גורמים ערבים “תסכן את עתיד המדינה היהודית.”

הרוב (70%) סבור ששליטה אפקטיבית בירושלים המאוחדת היא גם מפתח הכרחי לביטחונם של תושבי ירושלים עצמה. 58% מצדדים בקיום ירושלים כעיר מטרופוליטנית הכוללת את גוש עציון בדרום וחבל בנימין בצפון. התוצאות מעניינות במיוחד על רקע העלאת חוק “ירושלים רבתי” המבקש לספח לירושלים חמש רשויות מיו”ש ונתקל לאחרונה בהתנגדות מצד הממשל האמריקאי.

כמו-כן, 72% מהציבור מאמין כי גם במסגרת הסכם שלום יש לשמור על הריבונות הישראלית בהר הבית. לרוב בעלי הדעה (68%) גם חשוב שיהודים יוכלו להתפלל בהר הבית.

נשיא מכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים, פרופ’ אפרים ענבר, אמר כי “נתוני הסקר מצביעים בצורה מובהקת כי הציבור הישראלי רואה בהמשך השליטה הישראלית בכל ירושלים ובסביבותיה ערך לאומי וביטחוני מהמעלה הראשונה. עמדות אלה עומדות בניגוד לשאיפה של השמאל הפוליטי לחלוקת העיר. מכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים יחזק את האינסטינקטים השמרניים הבריאים של הציבור הישראלי, ויביא לקדמת השיח המדיני-ביטחוני בישראל תפיסות המבוססות על ראייה ריאליסטית.”

הסקר נערך ע”י מכון הסקרים מאגר מוחות, בהנהלתו המדעית של פרופ’ יצחק כץ, בשיטה אינטרנטי באמצעות פאנל רב-משתתפים, במהלך חודש אוקטובר 2017, בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת. המדגם מאפשר הסקת מסקנות ברמת ביטחון של 95% עם טעות דגימה של פלוס/מינוס 4.4%.