JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

אלוף משנה (בדימוס) ד"ר ערן לרמן

אלוף משנה (בדימוס) ד"ר ערן לרמן

סגן נשיא מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון.

מהלומות צה”ל צריכות להיות אינטנסיביות ומוכוונות לפגיעה עמוקה בדרג הביניים הפיקודי, בתשתיות ובאמצעי לחימה, עד לפגיעה משמעותית בכוחו הכולל.

הזעם בישראל על ההרוגות באשקלון, ועל הירי המתמשך והאינטנסיבי על יישובי הדרום, מוביל באופן לגיטימי לדיון על האופציה של הפעלת עוצמה צבאית כדי לשים קץ לשלטון חמאס בעזה. אין ספק שיש לאל ידו של צה”ל להשיג יעד זה אם יוטל עליו. חשוב גם להמחיש להנהגת חמאס כי בהתנהלותם שלוחת הרסן הם מקרבים את הרגע שבו לא יהיה מנוס מכך.

יחד עם זאת, בנקודת הזמן ההיסטורית שאנו נמצאים בה, כאשר התלקחות אזורית נרחבת סביב משבר הגרעין האיראני עשויה לפרוץ בכל עת, יש גם שיקולים אחרים, לגיטימיים לא פחות, המחייבים את ממשלת ישראל ואת צמרת צה”ל להתנהל בצורה שקולה ומחושבת. פעולה קרקעית נרחבת למיטוט חמאס עלולה להביא את צה”ל למצב של שלטון מתמשך באוכלוסייה עוינת באופן מובהק, על כל הכרוך בכך, שכן לשלטון החמאס בעזה אין חלופה פוליטית; מחמוד עבאס הרי לא ייכנס לעזה על גבי טנק ישראלי. לא זה הזמן להסיט את המבט ואת מרכז הכובד של יכולותיה של ישראל מן האיום בחזית הצפון, ומן הצורך להשאיר את כל האופציות פתוחות מול איראן וגרורותיה.

שבה ועולה אפוא על הפרק ההגדרה שנתן הצבא ליעדיו במבצע “צוק איתן” ובהזדמנויות נוספות: חמאס “מוחלש ומורתע”, ויש להבין כי הרתעה, שהיא מצב פסיכולוגי וקוגניטיבי של היריב, יכולה להתקיים רק אם ראשו עדיין יישאר על כתפיו. אלא שבנסיבות הייחודיות של מבצע “שומר החומות” יש לחדד ולומר “מוחלש מאוד ומורתע מאוד”. מהלומות צה”ל צריכות להיות אינטנסיביות ומוכוונות לפגיעה עמוקה בדרג הביניים הפיקודי, בתשתיות ובאמצעי לחימה, שלא קל להבריח להם תחליף, עד לפגיעה משמעותית בכוחו הכולל. חשוב שהמהלומה תשיב על כנה את הרתיעה מעימות צבאי עתידי לשנים קדימה.

בתוך כך חשוב לנתק באופן חד-משמעי כל קשר בין סיום הסבב לבין ירושלים, או מעמד ערביי ישראל, ותהא אשר תהא דעת ידידינו האמריקנים ודעת אחרים. לא רק לישראל חשוב שחמאס, תנועה-בת של האחים המוסלמים, לא תשיג אחיזה כלשהי בענייני הר הבית ותערער בכך את מעמדו של מחנה היציבות בעולם הערבי. השלכותיו של הישג כזה לטרור תהיינה מרחיקות לכת.

גם אם רבים בעולם הערבי, מירדן וסעודיה ועד מצרים, מביעים מחאה על פעולות ישראל, האינטרס שלהם בפועל הוא למנוע מחמאס כל הישג בזירה זו. בה במידה, טיפול תקיף של השב”כ ומשטרת ישראל צריך לוודא שאין לאל ידו של חמאס לתעל את הלכי הרוח המסוכנים ברחוב הערבי בישראל לצרכיו הפוליטיים.

פורסם ב-ישראל היום 12.05.2021


סדרת הפרסומים “ניירות עמדה” מטעם המכון מתפרסמת הודות לנדיבותה של משפחת גרג רוסהנדלר.תמונה: IMAGO