JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

אלוף משנה (בדימוס) ד"ר ערן לרמן

אלוף משנה (בדימוס) ד"ר ערן לרמן

סגן נשיא מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון.

מאחורי המגמה החיובית ביחסי ישראל ומצרים ניצבים האינטרסים המשותפים של שתי המדינות. חשוב לטפח את היחסים הללו, על כל היבטיהם, ואסור לשכוח כי ליציבות מצרים יש חשיבות ראשונה במעלה לעתידה של מדינת ישראל

מאמר דעה של אלוף משנה (מיל’) ד”ר ערן לרמן, מעריב 21.11.2021

לקריאת המאמר לחצו כאן