JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

JISS

JISS

שר הביטחון, אביגדור ליברמן, התייחס הערב (ראשון) לסוגיית המאחז הפלסטיני חאן אל אחמר והבהיר כי המאחז יפונה אך לגיטימי לעכב את הפינוי כדי לנסות להגיע להסכם פינוי מרצון.

ערוץ 7, 21.10.2018

שר הביטחון, אביגדור ליברמן, התייחס הערב (ראשון) לסוגיית המאחז הפלסטיני חאן אל אחמר והבהיר כי המאחז יפונה אך לגיטימי לעכב את הפינוי כדי לנסות להגיע להסכם פינוי מרצון.

ליברמן השתתף בכנס ‘מכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים’ שהתקיים במרכז מורשת בגין בירושלים. “ברגע שהקבינט אישר את פינוי חאן אל אחמר, התהליך הוא בלתי הפיך. אבל, יש עוד כמה נדבכים. אם רה”מ והיועץ המשפטי שבא ואומר ‘בואו תנסו למצות עוד פעם אחת ניסיון למשא ומתן, פינוי מרצון, זה חשוב מבחינה משפטית. עוד ניסיון למצות משא ומתן’, אני לא רואה בזה שום בעיה”, אמר.

”אני גם חושב שהחזית האחידה והאחדות היא חשובה מאוד. אני חושב שלא צריך להיות כל הזמן לעומתי לראש הממשלה. ברגע שהצגת את העמדה העקרונית, בסופו של דבר רה”מ והקבינט מאשרים את זה. צריך גם לפעמים להתגמש, לא צריך להפוך כל דבר למאבק פנימי, למאבק בתוך המחנה ולהרוויח עוד כמה קולות.

”לכן, אני חושב שההחלטה הייתה נכונה לאור בקשתו של היועץ המשפטי לממשלה לנסות למצות עוד ניסיון לפינוי מרצון. אבל, ברגע שהקבינט קבע שחאן אל אחמר יפונה זה הליך שהוא בלתי הפיך”.

ליברמן הזכיר את תולדות המאחז הפלסטינים ומתח ביקורת מרומזת נגד קודמיו בתפקיד. “הפלישה לחאן אל אחמר החלה בשנת ’74, היה שם אוהל אחד. ב’76 היו כבר חמישה אוהלים. שנתיים לפני שעליתי ארצה, אני עליתי ארצה ב-78′. זה הלך וגדל והיום יש שם כ-150 נפשות.

”השאלה היא למה לא התעסקו בזה עד שנכנסתי למשרד הביטחון, אף אחד לא התעסק בזה. כולל אלה שצועקים היום ומדברים. עד שלשום לא היה להם מושג שיש שם תהליך. מאז כניסתי לתפקיד שר הביטחון התחלתי לטפל בנושא הזה ועברנו בג”צים ויועצים משפטיים. שלשום זה כבר עלה לביצוע, ביקשו לדחות ומאז זה עלה לכותרות. עד שלשום אף פוליטיקאי ישראלי לא העלה את זה, לא ידע ולא הפך את זה לדגל”, אמר שר הביטחון.

ערוץ 7, 21.10.2018