JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

JISS

JISS

במהלך הרצאה שהועברה בשידור חי באינטרנט מכנס מכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים ציין שר הביטחון את מספר החיילים בצבא – אמירה שלו נאמרה על ידי אחרים הייתה נחשבת כעבירת צנזורה.

ישראל היום 21.10.2018

 

אריאל כהנא

 

שר הביטחון אביגדור ליברמן חשף הערב (ראשון) מידע ביטחוני הנחשב לדעת רבים רגיש במיוחד, באמירה שבסבירות גבוהה הייתה נחשבת לעבירת צנזורה לו הייתה נאמרת על ידי אחרים.

בכנס “מכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים”, הערב במרכז מורשת בגין בירושלים – שהועבר בשידור באינטרנט, ציין ליברמן את היקף כוח האדם של צה”ל ב”פריסת השיא” שלו.

שר הביטחון אמר את הדברים בהתייחס לדו”ח של הנציב לקבילות החיילים, האלוף יצחק בריק. “חלק מההערות של האלוף בריק נכונות אך הוא טעה בגדול. צה”ל נמצא בכושר שיא מאז 1967”, אמר ליברמן בהתייחס לביקורת שהעביר האלוף בריק על מוכנות צה”ל.

חשוב לציין כי קיימת מחלוקת האם שר הביטחון יכול לבצע עבירת צנזורה, מאחר שבהגדרה הוא והרמטכ”ל נמצאים מעל הצנזור, ולפיכך יש להם סמכות לקבוע מה צריך לצנזר ואיזה מידע מערכת הביטחון מעוניינת לפרסם.

ישראל היום, 21.10.2018