JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

ד"ר יוסי מנשרוף

ד"ר יוסי מנשרוף

איראן המהפכנית, האסלאם השיעי הפוליטי, רשתות שיעיות טרנס-לאומיות.

החסמים העומדים בפני קידום התוכנית האיראנית להתפשטות בסוריה הם עמדת רוסיה ופעולותיה של ישראל, ובמידת מה גם המשך נוכחותה של ארה"ב. לפיכך, היא פועלת מול אסד כדי להבטיח את המשך קשריה ההדוקים עימו, וכדי לשפר את מעמדה בסוריה מול כלל הגורמים המאתגרים אותה בזירה זו. לצד המשך הפעילות הצבאית במסגרת המב"מ, על ישראל לפעול מול ארה"ב כדי לוודא את הידוק הלחץ על הגורמים האיראניים הפעילים בסוריה.

איראן פועלת בהתמדה כדי להרחיב את מאמצי ההתבססות הצבאית-התקפית, הכלכלית והפוליטית שלה בסוריה. ביקור אסד בטהראן, ב-25 בפברואר, היווה ציון דרך חשוב במאמצים אלו. אסד נועד בטהראן עם מנהיג איראן עלי ח'אמנאי, שכינהו "גיבור העולם הערבי", והנשיא חסן רוחאני. בפגישות נכחו מפקד כוחות קודס, קאסם סולימאני, ובכיר חיזבאללה, מחמד קציר, האחראי על העברת הסיוע הכספי מכוחות קודס לחיזבאללה ועל העברת אמל"ח וטכנולוגיה מסוריה ללבנון, מה שעשוי להעיד על אופיין הצבאי-פיננסי של השיחות. איראן רואה בסוריה מחוז אסטרטגי שלה, והשקפתה ההגמונית כלפי סוריה השתקפה היטב בהצהרתו של מפקד כוחות קודס, קאסם סולימאני, שלאחר ביקור אסד בטהראן תיאר את היחסים בין אסד לח'אמנאי כיחסי בן ואב.

בהתקרב סיומה של מלחמת האזרחים, איראן מבקשת לפרוע את ההשקעה העצומה שלה במלחמה בסוריה, שהשתקפה בתמיכה המקיפה שהגישה לאסד. התמיכה הזו התבטאה במיליארדי דולרים שהעמידה לרשות כלכלת אסד, ושיגור כוחות משמרות המהפכה ומליציות שיעיות לסוריה, מתוכם נהרגו כ-564 חיילים איראנים, לפחות 1,238 פעילי חיזבאללה וכ-1,100 פעילי מליציות אפגניות, פקיסטניות ועיראקיות (עדכני לראשית מרץ 2019). האומדנים במערב ביחס להיקף הסיוע הכלכלי שהגישה איראן לסוריה מאז פרוץ מלחמת האזרחים ב-2011 נעים בין עשרות מיליארד דולרים ליותר ממאה מיליארד דולר. הסנקציות האמריקאיות נגד איראן נתנו את אותותיהן, והדבר התבטא באחרונה בקשיים הכלכליים של חיזבאללה – עקב מגבלות תקציביות שאילצו את איראן לקצץ בסיוע לארגון, כהודאת נסראללה. לפיכך, גוברת הציפייה באיראן מאסד שיגביר במידה מ