JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

ד"ר עמנואל נבון

ד"ר עמנואל נבון

מומחה ליחסים בינלאומיים.

אמירתו של ישראל כ”ץ על הפולנים הייתה מיותרת והיא פגעה פגיעה קשה בהישגים הדיפלומטים של נתניהו במזרח אירופה. כ”ץ התחיל את תפקידו הזמני ברגל שמאל.

ד”ר עמנואל נבון בריאיון לריקלין ומגל.

ערוץ 20, 18.2.2019

 

ערוץ 20, 18.2.2019