לתמיכה במכון

 

לתמיכה במכון

 

תרומה למכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון היא השקעה בישראל חזקה ובירושלים מאוחדת.

המכון ממלא את ייעודו בסיוע תורמים נדיבים, ארגונים גדולים ומוסדות פילנתרופיים מובילים. תרומות אלה מבטיחות מצוינות, גיוון וחשיבה עצמאית בקרב עמיתי המכון, ומסייעות לו להשפיע על מקבלי ההחלטות ועל השיח הציבורי.

תורמים ארגוניים ומוסדיים מקבלים גישה לאירועים ייחודיים בנושאים הנוגעים למומחיות המכון, וכן בהזדמנות לתת את שמם לכנסים ספציפיים ולתוכניות אחרות של המכון.

נתינה מתוכננת: כארגון פרואקטיבי בעל חזון, מאפשר המכון לתורמיו הזדמנות ליצור מורשת ברת קיימא באמצעות תרומות המסייעות לביטחונה ולשגשוגה של ישראל לאורך זמן.

למידע נוסף על הזדמנויות פילנתרופיות במכון, פנו לכתובת donations@jiss.org.il

ערוצי תרומה

 
  • ישירות למכון

שלחו המחאה לפקודת מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, רח׳ אבא אבן 16 בשדרת הנשיא השישי, ירושלים.
למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה.

  • תרומה מוכרת לצורכי מס בארצות הברית

ניתן לתרום דרך ידידי JISS בארה”ב, שהינו ארגון מוכר לצרכי מס 501(c)3.

ניתן לשלוח המחאות ולקבל קבלה מוכרת מס בארה”ב לכתובת:

Friends of the Jerusalem Institute for Strategy & Security Inc (A 501c3 institution),

JISS c/o Dr. Charles Travis
PO Box 351087
Jacksonville FL 32035-1087

 

ניתן גם לתרום בארה”ב דרך הקרן המרכזית לישראל. יש לשלוח המחאה לפקודת The Central Fund of Israel, c/o J. Mark Interiors Inc.
461 Central Avenue, Cedarhurst, NY 11516. (Tel. 646-289-8105)
יש לצרף מכתב נלווה המייעד את הכספים למכון.

להעברה בנקאית, צרו קשר עם jmarcus@marcusbrothers.com
או donations@jiss.org.il

  • תרומה מוכרת לצורכי מס בקנדה

יש לשלוח המחאה לפקודת קרן נאמן (Ne’eman Foundation Canada),
75 Lisa Crescent, Thornhill, Ontario L4J 2N2. (טלפון 1-888-341-8590). יש לצרף מכתב נלווה המייעד את הכספים למכון. ניתן גם להעביר תרומה באמצעות Paypal, דרך Ne’eman Foundation או בלחיצה על הלחצן המופיע בדף זה.

קרן נאמן מציעה גם קבלה מוכרת במס למתנות באגרות חוב וניירות ערך. 

להעברה בנקאית, צרו קשר עם theneemanfoundation@gmail.com או donations@jiss.org.il

 


לקבלת מידע על הזדמנויות פילנתרופיות ספציפיות ב JISS, ניתן לפנות ל: donations@jiss.org.il