JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

JISS

JISS

בניגוד לירידה בהרתעה, הציבור הישראלי שבע רצון ממבצע “עלות השחר” ובעיקר מחיסול צמרת הנהגת הג’יאהד האיסלאמי. על אף המצב הביטחוני המורכב, הנושא הכלכלי ויוקר המחיה הוא החשוב ביותר עבור המצביע הישראל, נושא הביטחון נדחק לאחור ומשבר הבריאות נשכח כלא היה.

רובו המוחלט של הציבור של הציבור הישראלי (68%) סבור שמערכות הבחירות החוזרות ונשנות פוגעות בכח ההרתעה של ישראל. 20% בלבד חושבים שסבבי הבחירות לא פוגעים בהרתעה ו-12% אינם יודעים. הוכחה לקונצנזוס שיש לנושא זה בציבור, ניתן לראות בעובדה שגם בקרב מצביעי הקואליציה (73%) וגם בקרב מצביעי האופוזיציה (66%) הדעה הרווחת היא שחוסר היציבות השלטונית גורמת לפגיעה בהרתעה.
כך עולה מסקר של מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון (JISS) שבוצע על ידי מכון המחקר פאנל פוליטיקס, שנערך לקראת יום עיון שנערך בנושא “מבצע עלות השחר – מבט לעתיד”.

 בניגוד לירידה בהרתעה, מרבית הציבור (65%) דווקא שבע רצון מניהול המבצע ותוצאותיו של מבצע “עלות השחר”, לעומת 22% בלבד שאינם מרוצים (13% חסרי דעה). בנושא זה רואים פערים בעמדות בהתאם לעמדות הפוליטיות כאשר מצביעי מפלגות הקואליציה מרוצים יותר ממצביעי האופוזיציה (78% מול 63%, בהתאמה) וכן רואים שביעות רצון גבוהה במיוחד בקרב משיבים בגילאי 45 ומעלה (72%), ותושבי מחוז תל אביב (80%) שהיו המרוצים ביותר מהמבצע.

הישגי המבצע

מרבית הציבור סבור כי ההישג המשמעותי ביותר (41%) היה הפגיעה בראשי הג’יהאד האיסלאמי ולאחר מכן היעדר האבדות לישראל (23%). משך הזמן הקצר של המבצע אינו נתפס כמשמעותי במיוחד בעיני הציבור כאשר רק 11% ציינו אותו כאחד מהישגי המבצע המרכזיים.

התגובה הראויה

בניתוח הסוגיה “כיצד יש לנהוג במקרה של ירי רקטות נוספות”, ניתן ללמוד כי הציבור הישראלי מעדיף תגובות כוחניות על פני דיפלומטיה. על פי הסקר, במקרה של חזרת ירי הרקטות – מרבית הציבור (42%) בעד תקיפה רחבה מהאוויר ללא הכנסת כוחות קרקעיים, 23% בעד פעולה משולבת של כוחות אוויר ויבשה ורק 7% תומכים בפעילות דיפלומטית.

יוקר המחיה מטריד את הציבור הישראלי, הנושא הביטחוני נדחק לאחור והמשבר הבריאותי נשכח כלא היה.

הנושא הכלכלי ויוקר המחיה הוא החשוב ביותר עבור המצביעים הישראלים בבואם לקלפי בנובמבר הקרוב (48%). כאשר הביטחון הלאומי (19%) והביטחון האישי (10%) נדחקו הרחק לאחור. נושא הביטחון הלאומי חשוב משמעותית יותר למצביעי האופוזיציה, מאשר למצביעי הקואליציה (29% לעומת 13%, בהתאמה). לעומת זאת, הנושא הכלכלי משמעותי יותר עבור מצביעי הקואליציה (53% לעומת 45%).

נתון מדהים שעולה מהסקר, זה היחס לנושא הבריאות, שבבחירות הקודמות עמד במרכז סדר היום, אשר נשכח כלא היה כאשר רק 2% מהמצביעים ציינו אותו כאחד הנושאים החשובים עבורם בבואם להצביע בקלפי.

פרופ’ אפרים ענבר, נשיא מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון:
“הציבור הישראלי הפך עם השנים מורגל לקשיים הביטחוניים ולשגרה הביטחונית אשר סובבים אותנו. עובדה זו מעידה על חוסנה ש החברה הישראלית ועמידות הציבור בפני האיומים הביטחוניים. יחד עם זאת, לאור האיומים הרבים וההתפתחויות הביטחוניות הדרמטיות באזורנו בעת האחרונה, אל לציבור הישראלי להקל ראש בחשיבות הנושא הביטחוני וחשוב כי יזכור את אתגרי הביטחון הרבים והמורכבים העומדים בפנינו בבואו אל הקלפי”.

עוד כתבות שעשויות לעניין אותך