JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

JISS

JISS

בכנס JISS הוא סיפק לקהל טונות של מנהיגות, ביטחון עצמי, בהירות מחשבה, ובמידה רבה תחושה של אופטימיות.

 

מאת אמנון לורד, ישראל היום 31.12.2017

 

האלוף יאיר גולן הזהיר כבר בתחילת דבריו, שעליו לעמוד באתגר: להגיד משהו משמעותי בלי לעשות כותרות. ובכל זאת, מבחינתי הוא עשה כותרת. סגן הרמטכ”ל לשעבר דיבר קרוב לחצי שעה ביום עיון שערך מרכז ירושלים למחקרים אסטרטגיים, והזכיר לנו מדוע מלכתחילה חשבנו שהוא המועמד המתאים לרמטכ”לות.

רבים מאלה שנחשפו לגולן בשנים שלפני האמירה האומללה שלו ערב יום השואה לפני קרוב לשנתיים, קלטו שזה אחד האלופים בעלי יכולת החשיבה המקורית ביותר. ניתוחיו מלפני שש וחמש שנים הוכיחו את עצמם לגבי סוריה ולבנון.

ביום רביעי שעבר, במרכז בגין בירושלים, הוא היה משוחרר. כנראה השלים עם כך שהוא בסוף דרכו בצה”ל. אבל המסקנה היא שהדבר הנכון הוא להחזיר את יאיר גולן לעמדת מועמד עם הזדמנות שווה להתחרות על תפקיד הרמטכ”ל הבא. הוא סיפק לקהל טונות של מנהיגות, ביטחון עצמי, בהירות מחשבה, ובמידה רבה תחושה של אופטימיות.

מתי בפעם האחרונה נתקלתם בקצין בכיר בצה”ל, שהיה מרוצה מההסדרים התקציביים שבמסגרתם פועל היום צה”ל; מתי נתקלתם בסגן רמטכ”ל, שקובע כי לא היתה מערכת יחסים טובה כל כך בין משרד האוצר לצה”ל, לפחות לא ב־20 השנים שמוכרות לו בתחום הזה? עצם קיומו של “מתאר תקציבי יציב”, כפי שהגדיר זאת האלוף גולן, היא תשתית איתנה לבניין הכוח של צה”ל.

 

קרא עוד