JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

JISS

JISS

“מהזווית הביטחונית הצרופה, העובדה כי אין אחדות בעולם הפלשתינאי ויש נתק בין יהודה ושומרון לעזה הוא נכס ביטחוני משמעותי בכל הקשור למלחמה בטרור”, כך אמר האלוף יאיר גולן, לשעבר סגן הרמטכ”ל, במהלך כנס של מכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים (JISS) בו סקר האלוף גולן את העקרונות לתפיסת ההפעלה של צה”ל בזירות השונות ובניין הכוח לאור האתגרים.

 

מאת עמי רוחקס דומבה

 

“מהזווית הביטחונית הצרופה, העובדה כי אין אחדות בעולם הפלשתינאי ויש נתק בין יהודה ושומרון לעזה הוא נכס ביטחוני משמעותי בכל הקשור למלחמה בטרור”, כך אמר האלוף יאיר גולן, לשעבר סגן הרמטכ”ל, במהלך כנס של מכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים (JISS) בו סקר האלוף גולן את העקרונות לתפיסת ההפעלה של צה”ל בזירות השונות ובניין הכוח לאור האתגרים.

הכנס נערך במרכז למורשת בגין בירושלים תחת הכותרת “האם צה”ל ערוך למלחמה הבאה?” בו  לקחו חלק אלופים במיל’, חוקרי מכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים ועוד.

בנוגע לאיומים בדרום התייחס האלוף גולן לטענות בנושא המכשול הקרקעי ואמר כי המכשול בהחלט היה נחוץ. “האם היה צריך מכשול? התשובה היא כן. ישראל יכולה לעמוד כלכלית בה מבחינת ההוצאות הכרוכות בבניה וכחלק מהמרכיב של הגנת הגבול ובמלחמה היבשתית. בנוסף, היינו חייבים להגיע לנקודת אפס מול התושבים בעוטף עזה ולומר להם שכרגע אין מנהרות ואין שום דרך אחרת לומר להם זאת”.

בהקשר ליהודה ושומרון אמר כי “לצה”ל יש את התנאים לייצר הסדרה עתידית והדרג המדיני הוא שיחליט. המרכיב החשוב ביותר הוא לספק בטחון תחת האחריות מלאה שלנו וככל שנוכל לשתף פעולה עם הרשות הפלשתינאית הרי זה מבורך. בתחום הכלכלי והמסחרי יש לשמור על מינימום התערבות הכרחית מבלי ליצור מצוקה הומניטרית” בנוגע לאיראן, אמר כי “ישראל חייבת לצמצם עד כמה שאפשר את האיום האיראני והשאיפה שלהם להשיג הגמוניה אזורית ולשם כך יש מאמץ ניכר למנוע מהם יכולות והשפעה יחד עם גורמים אחרים. זהו עניין משמעותי ואנו לא יכולים לעשות זאת לבד אם רוצים להגיע למהלך אפקטיבי. הקשרים הטובים עם האמריקאים והרוסים לא יזיקו להשגת המטרה”. האלוף גולן הזכיר לנוכחים כי כבר השמיע טענה זו בעבר בכנס בוושינגטון והדברים עוררו סערה תקשורתית אך הוא חוזר על דברים אלה גם היום..

האלוף גולן התייחס לא רק לאיומים אלא גם להזדמנויות האזוריות. “שיתוף הפעולה עם המדינות המתונות באזור, מצרים וירדן הוא נכס לא רגיל ויש לשמור על השותפות עימם באופן חשאי – זה אינטרס משותף”.

 

קרא עוד