JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

מדובר במאמר המסכם מחקר שסוקר הפעלת שכירי חרב על ידי ארדואן, במדינות הסרות למרותה של טורקיה. המחקר נערך ע”י מכון JISS בשיתוף מכון TRENDS מאבו דאבי.

מאת אריאל כהנא, ישראל היום, 03.02.2021

סימן נוסף להתחממות ביחסים בין ישראל לערב הסעודית: העיתון הסעודי בשפה האנגלית Arab News המופץ בתפוצה רחבה, פרסם לראשונה מאמר דעה שנכתב  על ידי שני ישראלים, חוקרי מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון (JISS). המאמר מבוסס על שיתוף פעולה עם מכון TRENDS שבאבו דאבי.

המחקר, מאת החוקרים ד”ר ד”ר חי איתן כהן ינרוג’ק וד”ר ג’ונתן ספייר, סוקר את הפעלת שכירי חרב על ידי נשיא טורקיה ארדואן בסוריה, עיראק, לוב ואזרבייג’ן, שנועדה להגדיל את השפעתו באזור. העיתון הסעודי פרסם את המאמר באתר האינטרנט שלו, ואף צייץ את המאמר בעמוד הטוויטר שלו המגיע לכ-300 אלף עוקבים.

החוקרים מצאו שארדואן הצליח לבנות מנגנון צבאי לא רשמי שמטרתו לשרת את האינטרסים האישיים של הנשיא השולט מאז 2002 בטורקיה. הארגונים הצבאים שהקים נועדו לנטרל  לאיומים  על משטרו וגם  לפעול באיזור כדי לבסס השפעה תורכית.

“טורקיה מבקשת להיות הכוח האזורי הדומיננטי, המקרין עוצמה כלפי מדינות שכנות וגם מרוחקות”, כותבים החוקרים. “באמצעות בניית מערך צבאי שמשתף פעולה עם מגוון גופים חמושים, ובעיקר החברה התורכית SADAT והצבא הלאומי הסורי, תורכיה פיתחה מאגר גדול של כוחות מאומנים היטב, הפרוסים במספר מדינות  הסרות למרותה. סידור זה מאפשר הכחשת מעורבות טורקית רשמית”.

“השותפות החדשה עם JISS כבר מתחילה לשאת פירות,” אמר ד”ר אל עלי, העומד בראש מכון TRENDS. “אנו נמשיך את המחקר יחד בסוגיות של צבא ובטחון וננהל דיאלוג מחקרי ותוכניות כדי לקדם יחד תוכניות בעתיד. אין לי ספק כי מקבלי החלטות במזרח התיכון יוכלו להפיק תועלת רבה משיתוף הפעולה בינינו”.

“שיתוף פעולה מחקרי זה הוא יישום בפועל של חזון ‘הסכמי אברהם’ לבניית עתיד משותף חדש בין ישראל לשכנותיה,” אמר פרופ’ אפרים ענבר, נשיא מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. “אנו מתכוונים ליישם מחקרים והמלצות לקובעי המדיניות במטרה ליצור בטחון אזורי ויציבות טובה יותר לאזור כולו”.