JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק

ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק

מומחה לתורכיה

ד”ר חי איתן כהן ינרוג’ק מתראיין על היחסים המתדרדרים בין ישראל לטורקיה. מה צופן לנו העתיד במזרח הים התיכון?


01.12.2020

ד”ר חי איתן כהן ינרוג’ק, ממרכז משה דיין באונ’ ת”א ומכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחו, התארח בפודקאסט “על המשמעות” לשיחה עם תמיר דורטל ומשה גרין על היחסים המתדרדרים בין ישראל לטורקיה.

איך טורקיה הפכה משותפה אסטרטגית מרכזית של מדינת ישראל, כחלק מברית הפריפריות של בן גוריון, ליריבה, ומה גרם לה בדומה לאיראן להחליף צד ולהתחיל לפתח עוינות לישראל?

האם המהפך נגרם כתוצאה מעלייתו של ארדואן, או שמדובר בתהליך רגרסיבי איסלאמי שאותו טורקיה חווה כתנועת נגד לחילון שבוצע על ידי אטאטורק בתחילת המאה ה20. ומה צופן לנו העתיד במזרח הים התיכון?