JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

פרופ׳ אפרים ענבר

פרופ׳ אפרים ענבר

נשיא מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון.

ראיון עם פרופ’ אפרים ענבר, נשיא מכון ירושלים

רצועת הביטחון – אסטרטגיה וממשל

 

רצועת הביטחון – אסטרטגיה וממשל – 05.11.17

 

דיון עם פרופ’ אלי פודה, חבר הנהלה במכון “מתווים” ומרצה באוניברסיטה העברית ועם אלוף במיל’ נמרוד שפר, לשעבר ראש אגף התכנון | שיחה עם פרופ’ אפרים ענבר, נשיא מכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים | פינת המשקפת: ערב הסעודית