צוות המכון

פרופ’ אפרים ענבר

נשיא

טל’ 02-940-6062

einbar@jiss.org.il

אל”מ (מיל’) ד”ר ערן לרמן

סגן נשיא

טל’ 02-940-6064

elerman@jiss.org.il

דוד מ’ וינברג

סגן נשיא

טל’ 02-940-6063

dweinberg@jiss.org.il

גב’ עדי איזנשטרק

מנהלת המשרד

טל’ 02-940-6061

aaisenstark@jiss.org.il

מר גיל קריים

דוברות

gkraiem@jiss.org.il

050-570-3090

אלעד לחמני

רכז אתר מידע

elahmany@jiss.org.il