אודות המכון

חקר הביטחון הלאומי

למען ישראל חזקה וירושלים מאוחדת

מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון מספק ייעוץ מדיני-ביטחוני למנהיגי ישראל, מכשיר דור חדש של מומחים לביטחון לאומי, מעשיר את ההיכרות של הציבור בישראל ושל מעצבי מדיניות בעולם עם הדילמות הביטחוניות של ישראל, מקדם מדיניות פרגמטית שתשמור על ביטחונה של ישראל ותוביל בטווח הארוך לשלום בר-קיימא, מדגיש את חיוניותם של עוגנים ביטחוניים מוצקים בהסכמים מדיניים ודוחה מהלכים ישראליים חד-צדדיים המחזקים את היריב, מעלה על נס את הזיקה ההיסטוריה בין עם ישראל לארצו כרכיב מרכזי בתפיסת העולם האסטרטגית, ועומד על חשיבותה של ירושלים המאוחדת לביטחון מדינת ישראל וייעודה.
באמצעות מחקר מכוון מדיניות, כנסים, ופנייה לגורמים בקרב הממשלה, הצבא, האקדמיה, התקשורת ואל הציבור הרחב, המכון נותן ביטוי לראייה אסטרטגית ריאליסטית.