JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

פרופ׳ אפרים ענבר

פרופ׳ אפרים ענבר

נשיא מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון.

פרופ’ אפרים ענבר, נשיא מכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים חושב שישראל לא צריכה לסייע כלל לרצועת עזה. לדבריו, חוקי הריבונות מיותרים.

נשיא מכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים פרופ’ אפרים ענבר, אומר לערוץ 7 כי לדעתו כל סיוע הומניטרי לרצועת עזה הוא מיותר ומוטעה.

“אנחנו יודעים מה חמאס רוצה. הם רוצים שנהיה בים. חמאס מנצל את הבעיות הכלכליות האמיתיות בעזה ,כדי למשוך מאיתנו כספים ועזרה ומשתמשים במצב הקיים כדי לייצר תשומת לב בינלאומית למצבם העגום של אזרחי עזה שחמאס הוא האחראי לו”, מסביר ענבר.

 

קרא עוד