JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

JISS

JISS

צפו בהקלטה של יום העיון שנערך ב-10.6.21

מנחה: פרופ׳ אפרים ענבר, נשיא המכון (JISS)
מר טוביה גרינג (JISS) – סוגיות ביטחוניות בים סין המזרחי והדרומי
אל”מ (מיל’) ד”ר ערן לרמן (JISS) – שיקום המנהיגות האמריקנית: האתגר הסיני
פרופ’ אייל בן-ארי – המכללה האקדמית כנרת – יפן ומזרח אסיה: המשכיות באסטרטגיה
ד”ר אלון לבקוביץ – מכללת בית ברל ואוניברסיטת בר-אילן- הדילמה של קוריאה במציאת האיזון בין וושינגטון לבייג’ינג
ד”ר רן פורת (אונ’ מונש, אוסטרליה) – העמדה האוסטרלית
אלוף (מיל’) יעקב עמידרור (JISS) – הזווית הישראלית