JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

אלוף (מיל') יעקב עמידרור

אלוף (מיל') יעקב עמידרור

עמית בכיר ע"ש אן וגרג רוסהנדלר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון.

הגדה המערבית היא המקום שבו התחיל הסיפור של העם היהודי, והוא גם חשוב מסיבות ביטחוניות. מדינה פלסטינית בגדה, שיהיו לה גבולות עם מדינות ערב, תהיה הרת אסון עבור ישראל.

אלוף (מיל’) יעקב עמידרור