JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

פרופ׳ אפרים ענבר

פרופ׳ אפרים ענבר

נשיא מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון.

איום של אבו מאזן להפסיק את התיאום הבטחוני עם ישראל

ריאיון עם פרופ’ אפרים ענבר ערוץ 7, 24.05.2020

לוגו ערוץ 7

ערוץ 7, 24.05.2020