הקדמה

 

introdution

“ללא אשליות וללא ייאוש”

– דוד בן-גוריון

 

מדינת ישראל היא מדינה חזקה ומצבה האסטרטגי הוא טוב מאי פעם. עם זאת, עדיין קיימים איומים חמורים על ביטחונה. האיום הראשון במעלה הוא זה הנובע מן המשבר בין ארה”ב לבין איראן, והסכנות הנובעות ממנו לפגיעה בעורף הישראלי, הן על ידי איראן והן על ידי שליחיה. יתר על כן, ישראל נמצאת בסכסוך אלים ממושך ולא פתיר, בטווח הנראה לעין, עם הפלסטינים. לכן, על ישראל להיות מוכנה למלחמה. זהו גם המבחן העליון של החברה בישראל.

בתקופת כהונתה של הממשלה הבאה צפויות לכידותה של החברה הישראלית, עוצמתו של צה”ל, ויכולת התמרון המדיני לעמוד במבחנים קשים. ממשלת ישראל חייבת לתת את דעתה בראש ובראשונה על שמירת הלכידות החברתית והלאומית ובניית עוצמה צבאית ומדינית מול האיומים העיקריים, לצד שאיפה לנצל הזדמנויות מדיניות שיש בהן כדי לשנות את “כללי המשחק” מול הפלסטינים, העולם הערבי וזירת הים התיכון – ובראשן, היוזמה האמריקנית והשלכותיה.

מסמך זה מציע מתווה מדיניות לממשלת ישראל. הוא משקף את התובנות של כלל עמיתי מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, אשר התכנסו לערוך סקירה מקיפה של האתגרים העומדים בפני קברניטי המדינה, ועל מנת לתכלל סדרת המלצות לפעולה בתחומי מדיניות החוץ והביטחון.

ממשלת ישראל חייבת לתת את דעתה בראש ובראשונה על שמירת הלכידות החברתית והלאומית ובניית עוצמה צבאית ומדינית מול האיומים העיקריים

ארבע עשרה ההמלצות העיקריות מתומצתות להלן: לשמור על הלכידות הלאומית, להתכונן ללחימה במגוון מתארים בדגש על תרחישי הידרדרות מול איראן ושלוחותיה, לבלום את שאיפותיה של איראן לנשק גרעיני והגמוניה אזורית, למשול ביעילות ובהגינות בירושלים רבתי, לנהל את הסכסוך עם הפלסטינים, להגיב בחיוב לתוכנית השלום האמריקנית, להרתיע את חמאס בעזה, לתת עדיפות למצרים ולירדן לצד אופקים חדשים בעולם הערבי, להציב מחיר למדיניותה של תורכיה ולבסס את שיתוף הפעולה במזרח הים התיכון, לשמר את התמיכה הדו-מפלגתית של ארה”ב בישראל, לשמר את הדו-שיח והתיאום הצבאי עם רוסיה, לפעול באירופה, להיזהר באסיה, ולפתח את ארגז הכלים הדיפלומטי.

מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון (JISS) הוקם בשלהי 2017 במטרה לקדם שיח ביטחוני-מדיני שמרני, ולתת ביטוי לראייה אסטרטגית ריאליסטית. המכון מעלה על נס את הזיקה ההיסטורית בין עם ישראל לארצו כרכיב מרכזי בתפיסת העולם האסטרטגית, עומד על חשיבותה של ירושלים המאוחדת לביטחון מדינת ישראל ולייעודה, ומקדם מדיניות פרגמטית שתשמור על ביטחונה של ישראל, תבסס את מעמדה הבינלאומי ותוביל בטווח הארוך להסדרים מדיניים יציבים.

 


 

עמיתי מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

 

פרופ’ אפרים ענבר, נשיא

אלוף (מיל’) יעקב עמידרור, עמית בכיר ע”ש רוסהנדלר

אל”מ (מיל’) ד”ר ערן לרמן, סגן נשיא

מר דוד מ’ וינברג, סגן נשיא

גב’ מיקי אהרונסון

מר לזר ברמן

מר עומר דוסטרי

ד”ר יגיל הנקין

ד”ר חי איתן כהן ינרוצ’ק

ד”ר יוסי מנשרוף

ד”ר עמנואל נבון

ד”ר יונתן ספייר

מר אלכסנדר ב’ פבזנר

ד”ר דוד קורן

ד”ר יהושע קרסנה

ד”ר עוזי רובין

האלוף (מיל’) יאיר גולן השתתף בהכנת המתווה כעמית במכון, לפני שהצטרף לזירה הפוליטית.

www.jiss.org.il