JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

ד"ר יהושע קרסנה

ד"ר יהושע קרסנה

פוליטיקה ואסטרטגיה בעולם הערבי

ירדן ומדיניות שמרניות ערביות נוספות מנסות להתמודד עם משענת מעצמתית בעייתית ועם איומי הסלמה באזור.

בחודש שחלף מאז ועידת בחריין הגבירה ירדן את ניסיונותיה לגוון את קשריה האזוריים. מגמה זו נובעת מהמתחים ההולכים וגוברים עם בעלות הברית ומקורות ההון המסורתיים שלה – סעודיה והאמירויות הערביות המאוחדות (מאע"מ) – ביחס לתוכנית השלום של ארה"ב, וממבט מוטרד קדימה לשלבים הבאים של התוכנית, שירדן חוששת שיובילו למתח עם בעלת הברית המעצמתית שלה.

דעת הקהל בירדן מתנגדת בחריפות למדיניות האמריקאית בנושא הפלסטיני, וביקורתית כלפי ממשלת ישראל הנוכחית. על רקע אי שקט כלכלי וחברתי מתמשך בממלכה, המלך אינו יכול להיראות כמי ש"מתקפל" בסוגיות מרכזיות כמו מדינה פלסטינית, ירושלים ויישובם מחדש של הפליטים. בנוסף, עמאן חוששת שהמהלכים האמריקאים יגרמו להתססת הפלסטינים בגדה המערבית, עם השלכות ביטחוניות קשות על הממלכה. ירדן ממשיכה לנסות להדק גוש התומך בפתרון שתי המדינות, כולל לפני פגישת המלך עם השליח ג'ארד קושנר (31 ביולי), ובהמשך לשיתוף הפעולה המוגבר והצמוד שלה עם הרשות הפלסטינית בשבועות האחרונים. היא גם מבקשת לשפר את קשריה עם שחקנים אזוריים אחרים (קטר, תורכיה, עיראק ומצרים) כדי להבטיח תמיכה מדינית, גיבוי כלכלי והמשך גישה למקורות אנרגיה, למקרה של משבר ביחסיה עם הממשל האמריקאי וסעודיה.

אסטרטגיה ירדנית זו משתלבת בדפוס רחב יותר של מיצוב מחדש של מספר שחקנים ערביים, כל אחד מסיבותיו שלו, אך כולם בשל המדיניות האמריקאית וההשלכות האזוריות שלה, במיוחד נוכח האפשרות המתגברת לעימות צבאי במפרץ הפרסי. מפגש שרי החוץ