JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

JISS

JISS

ע”פ סקר של מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון: מבין הישראלים שגיבשו דעה בנושא, 60% תומכים בהחלת הריבונות על בקעת הירדן. 57% תומכים בהחלתה על היישובים היהודיים ביו”ש. התמיכה בריבונות בקרב הציבור היהודי מובהקת עוד יותר. מכון JISS: “לאור הקונצנזוס, על ממשלת האחדות לקבל את תוכנית טראמפ על כל סעיפיה.

22.05.2020, ישראל היום

מאת אריאל כהנא

רוב בציבור הישראלי תומך במהלך המתוכנן להחלת החוק הישראלי בבקעת הירדן ובהתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון, כך מעלה סקר נרחב שנערך עבור מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון.

על פי הסקר, 42 אחוזים מכלל הנשאלים תומכים בהחלת הריבונות הישראלית על בקעת הירדן. 27 אחוזים התנגדו, ול־31 אחוזים אין דעה בנושא. מקרב בעלי הדעה, 60 אחוזים תומכים, 40 אחוזים מתנגדים.

הסקר, שנערך על ידי מכון מאגר מוחות בראשות פרופ’ יצחק כ”ץ, בדק גם את היחס להחלת הריבונות על כל היישובים היהודיים ביהודה ושומרון. כאן ענו בחיוב 43 אחוזים מהנשאלים, 32 אחוזים התנגדו, ול־25 אחוזים לא היתה דעה. מקרב בעלי הדעה, 57 אחוזים תומכים לעומת 43 אחוזים המתנגדים. התמיכה בריבונות בקרב הציבור היהודי מובהקת יותר.

מהנתונים עולה כי ההתנגדות להחלת הריבונות מגיעה באופן מוחלט מהצד השמאלי של המפה. פילוח התשובות מראה כי מקרב מצביעי ימינה, ש”ס, ועוצמה יהודית, איש לא התנגד למהלך. מבין מצביעי הליכוד היו 10 אחוזי התנגדות.

רוב מוחלט בימין

הסקר נערך השבוע בקרב תושבי ישראל בני 18 ומעלה, המהווים מדגם מייצג של אוכלוסיית המדינה. הסקר בוצע באמצעות פאנל אינטרנטי של 505 אנשים. גודל הטעות הסטטיסטית הוא 4.4% ברמת ביטחון של 95%.

האם את/ה תומך/ת בהחלת החוק הישראלי על בקעת הירדן, המתוכנן על ידי ממשלת ישראל וזוכה לתמיכת ארה”ב?

הנתונים מופיעים בנייר עמדה של מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון (JISS), העוסק בהיערכות ובהמלצות ודרכי פעולה ליישום תוכנית השלום של טראמפ בשלבים. מחברי המסמך, נשיא המכון פרופ’ אפרים ענבר, וסגנו, אל”מ (מיל’) ד”ר ערן לרמן, קוראים לממשלת ישראל להחיל את החוק הישראלי על בקעת הירדן ועל אזורים בעלי משמעות ביטחונית מובהקת בעוטף ירושלים, כמו מעלה אדומים וגוש עציון.

“חלופה למבוי הסתום”

“תוצאות הסקר מוכיחות בצורה חד־משמעית כי אזורי התיישבות אלו מעוגנים בקונצנזוס הלאומי בישראל”, כתבו החוקרים, “לאור זאת, ועל רקע החשיבות הביטחונית וההיסטורית של אזורים אלה, ממשלת האחדות הלאומית צריכה לנצל את שעת הכושר ולקבל את תוכנית טראמפ על כל סעיפיה, כולל מו”מ להקמת מדינה פלשתינית. תוכנית טראמפ היא המסלול המציאותי ביותר להתקדמות כחלופה מעשית למבוי הסתום הנוכחי, ומכאן החשיבות העיקרית שבהנחת יסודות ליישומה ההדרגתי”.

להיערך לאלימות

במקביל, ממליצים ד”ר לרמן ופרופ’ ענבר לנקוט צעדים כגון השקעה בתשתיות, שימחישו לצד הפלשתיני שיש גם לו “אופק מדיני” ורווחים קונקרטיים בשל היציאה מן הקיפאון המדיני הנוכחי. לדבריהם, יש לקדם את תוכנית טראמפ ולהחיל את החוק הישראלי, וזאת תוך הידברות דיסקרטית עם מצרים וירדן ומגעים מוגברים עם מדינות מפתח בקהילה הבינלאומית, לצמצום הנזקים הדיפלומטיים. יש להיערך גם לאפשרות של מהלכים אלימים או “עממיים” ביוזמת הרשות הפלשתינית.