JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

פרופסור הלל פריש

פרופסור הלל פריש

מומחה לעולם הערבי

גורמים ישראליים וכלי תקשורת מתריעים ללא הרף על הסכנות של הרמדאן הקרוב, מתוך הנחה שהפלסטינים אלימים יותר בתקופה זו. אבל, הנחה זו בעייתית ביותר כאשר מנתחים את הנתונים על האלימות הפלסטינית במהלך הרמדאן בהשוואה לשאר ימות השנה

זה הפך להיות דבר שבשגרה. גורמים רשמיים, מומחים ועיתונאים מתריעים מפני הסכנות של הרמדאן הקרוב והאלימות הפלסטינית שחלילה תתרחש במהלכו, בייחוד לאחר המסע של חמאס נגד ישראל במאי 2021, ועוד יותר מאז בחירת ממשלת הימין בישראל.

קריאה של הנתונים על פיגועים אינה מאששת השערה זאת.

הבה ניקח את השנה האלימה ביותר של אלימות פלסטינית בעשור האחרון, שנת 2015, בעיקר במהלך החודשים אוקטובר עד דצמבר, שבהם התרחש גל האלימות המשמעותי והקיצוני ביותר בירושלים, יהודה ושומרון ובמקומות אחרים. גל אלימות זה פרץ שלושה חודשים אחרי הרמדאן, וכשזה החל הוא התרחב מאוד.

בשירות הביטחון הכללי נרשמו 620 פיגועים בחודש אוקטובר בלבד, שהותירו אחריהם 11 ישראלים הרוגים. לעומת זאת במהלך יולי ואוגוסט, החודשים שחפפו לרמדאן, היו 123 ו-107 פיגועים, בהתאמה, ושני ישראלים נהרגו. החודשים החופפים לרמדאן היו גם פחות אלימים מאשר בהמשך הגל במהלך החודשים נובמבר ודצמבר, שבהם נרצחו 12 ישראלים.

את אותו הדבר אפשר לומר, אם כי באופן בולט פחות, על שנת 2016, שנת שיא נוספת של אלימות נגד ישראלים. גל האלימות דאז, שהחל בשנה שלפני כן, נמשך במהלך ארבעת החודשים הראשונים של שנת 2016, ואף אחד מחודשים אלה לא כלל את הרמדאן, שחל בין ה-7 ביוני ל-5 ביולי (המחזור המוסלמי הוא ירחי, ולכן חל בזמנים שונים בלוח השנה היוליאני, שהמערב נוהג לפיו).

הניגודים בין חודש ינואר, שיא האלימות, לחודש יוני (שחפף ברוב הזמן לרמדאן דאז) היו בולטים הרבה פחות מאשר בשנת 2015. כך, חמישה ישראלים נהרגו ב-169 פיגועים בחודש ינואר בשנה 2016, לעומת חמישה ישראלים בחודש יוני באותה שנה, כאשר אירעו 103 פיגועים. חשוב לציין בהקשר זה כי ארבעה מתוך חמשת הישראלים שנהרגו בחודש יוני 2016 נהרגו בתקרית אלימה אחת.

אולי הקישור שנעשה בין האלימות לחודש הרמדאן הוא פרי של השנים האחרונות. ברם, ניתוח של הנתונים בשלוש השנים האחרונות, שנת 2020, שנת 2021 ושנת 2022, אינו מצביע על מתאם סטטיסטי מובהק.

הרמדאן החל בשנת 2020 ב-23 באפריל, והסתיים ב-22 במאי. באפריל היו 71 פיגועים ללא הרוגים. בחודש מאי, שחפף לרוב הרמדאן, היו 80 פיגועים והרוג אחד. באותה שנה, אוגוסט ודצמבר 2020 היו אלימים הרבה יותר: 120 פיגועים והרוג ישראלי אחד נרשמו במהלך חודש אוגוסט 2020 ו-98 פיגועים והרוג ישראלי אחד נרשמו במהלך חודש דצמבר של אותה שנה.

הנתונים של שנת 2021 משמעותיים מאוד. במהלך הרמדאן של שנת 2021 פתח חמאס במסע טילים אדיר נגד ישראל. מסע זה החל בתקיפות מכוונות של החמאס על ירושלים, לאחר שאולטימטום שניתן לישראל להרחיק את כל אנשי המשטרה והצבא שלה מאל-מסגִ’ד אלחראם ומאל-חרם א-שריף ושייח ג’ראח לא נענה. אף על פי שהמתקפה לא הצליחה לשנות את המדיניות הישראלית, חמאס אכן הצליח לשכנע את הציבור הישראלי לגבי הקשר בין הרמדאן לבין האלימות הפלסטינית.

באופן מוזר, בעוד שהרשויות בישראל והרשתות החברתיות חיזקו את טענות חמאס בדבר מתאם (קורלציה) בין הרמדאן לבין האלימות הפלסטינית, ההתנהגות הפלסטינית בירושלים וביהודה ושומרון סימנה את ההפך מכך. המסע של חמאס, יש לציין, יצא לדרך ב-10 במאי 2021, יום אחד לפני סוף הרמדאן.

יחד עם זאת, אפריל ומאי בשנת 2021 לא היו החודשים האלימים ביותר בהשוואה לחודשים נובמבר ודצמבר 2021, אשר בהם לא חל חג אסלאמי או יהודי. אלימות ניכרת נרשמה בקרב ערביי ישראל, בעיקר בערים המעורבות לוד ועכו. בתוך כשבוע במהלך חודש מאי 2021, בעת מבצע “שומר החומות”, רצחו פורעים ערבים שלושה יהודים, פצעו יותר מ-600 יהודים, הציתו 10 בתי כנסת, ונרשמו נזקים ב-112 בתי מגורים של יהודים. אבל כל זה התרחש לאחר הרמדאן. בנוסף, האלימות של ערביי ישראל אינה עקבית כמו האלימות הפלסטינית בירושלים וביהודה ושומרון.

למעשה גל האלימות הזה מהווה חריג בעוצמתו, ורק גל האלימות בחודש אוקטובר 2001, הפתיחה של המתקפה המאסיבית של הרשות הפלסטינית 20 שנה קודם לכן, היה גדול ממנו.

רק במהלך שנת 2022 יש מתאם בין הרמדאן לבין שיא האלימות הפלסטינית, אבל גם אז הקשר שנרשם היה די חלש. חודש הרמדאן בשנת 2022 החל ב-12 באפריל 2022, כאשר החודש האלים ביותר, לפחות במונחים של מספר ההרוגים הישראליים שנרשם, היה במרץ 2022, עם 11 ישראלים שנהרגו בחמישה פיגועים קטלניים.

בחודש אפריל 2022 היו יותר פיגועים, 268 פיגועים, אבל הם היו פחות קטלניים. פיגועים אלה גרמו לארבעה הרוגים. אולי הדבר נובע מהגברת ההתגייסות הביטחונית הישראלית למאבק בהם.

חודשים דצמבר ונובמבר של אותה שנה, 2022, שלא נחוג בהם אף חג, גם הם היו אלימים מאוד: בחודש דצמבר נרשמו 401 פיגועים ושלושה הרוגים, ובחודש נובמבר נרשמו 254 פיגועים ושני הרוגים.

במשך מאה שנים לפחות, גופי הביטחון והחוקרים באקדמיה ניסו לחשוף את החוקים המסדירים אלימות המונית. ההשערה שרמדאן הוא חודש של אלימות בהקשר הפלסטיני היא בבחינת ניסיון כזה. אבל, כמו ניסיונות אחרים להסביר את החוקיות של האלימות הפלסטינית, התנהגותם בפועל של המחבלים מתגלה כמורכבת הרבה יותר.

אני מתפתה לומר כי גורמים רשמיים בישראל, הטוענים בטעות לקשר בין הרמדאן לאלימות פלסטינית והמזהירים מפני השלכותיו, עלולים להגשים במידה מסוימת את התחזיות שלהם.

על כן, הם צריכים לפעול, ולא לדבר.


סדרת הפרסומים “ניירות עמדה” מטעם המכון מתפרסמת הודות לנדיבותה של משפחת גרג רוסהנדלר.


תמונה: IMAGO / APAimages / Ashraf Amra

Israeli officials and the media continuously warn about the dangers of the upcoming Ramadan, on the assumption that Palestinians are more violent during that period. However, this assumption is highly problematic in analyzing the data on Palestinian violence during Ramadan compared with the rest of the year.

It has become commonplace for officials, analysts, and correspondents to warn about the dangers of the upcoming Ramadan and the Palestinian violence that will ensue, especially after the May 2021 Hamas campaign against Israel and even more so since the election of the “most right-wing” government Israel has ever had.

Nevertheless, how incendiary has the month of Ramadan been to warrant such dire forebodings? A reading of the data strongly suggests that the dangers are grossly exaggerated, if not entirely false.

Let us take the arguably most violent year of Palestinian violence in the past decade, 2015, mainly from October through December, in which the most significant and extreme wave of violence occurred in Jerusalem, Judea and Samaria, and elsewhere.

The first thing to note about that wave of violence is that it broke out three months afterRamadan, and when it did, it flared with a vengeance. The Israel Security Agency registered 620 attacks in October alone, leaving 11 Israelis dead. By contrast, during July and August, the months that overlapped with Ramadan, there were 123 and 107 attacks, respectively, and two Israelis were killed. Those months overlapping Ramadan were also less violent than in the continuation of the wave in November and December when 12 Israelis were murdered.

The same can be said, albeit less strikingly, about 2016, another peak year of violence. The wave of violence that began the previous year continued during the first four months of 2016 – and none of those months included Ramadan, which fell between June 7 and July 5 (the Muslim cycle is lunar and therefore falls at different times of the Julian calendar, which the modern world follows).

The contrasts between January, the peak of violence, and June (which overlapped with most of Ramadan) are far less stark than in 2015. Five Israelis were killed in 169 violent attacks in January, compared with five in June amid 103 attacks. It is important to note that four of the five Israelis in June were killed in a single violent incident.

But maybe the habitual violence in Ramadan is of a more recent vintage. An analysis of data for the last three years – 2020, 2021, and 2022 – suggests a spurious relationship.

In 2020, Ramadan began on April 23 and ended on May 22. In April, there were 71 attacks and no fatalities. In May, which overlapped with most of Ramadan, there were 80 attacks and one fatality. At least two months of that year, August and December, were appreciably more violent: 120 attacks, one fatality in August, and 98 attacks and one Israeli fatality in December.

Essential is the data for 2021. That was the Ramadan in which Hamas launched a massive missile campaign against Israel that began with attacks aimed at Jerusalem, after an ultimatum to Israel to remove all its police and military personnel “from the al-Haram al-Sharif mosque site and Sheikh Jarrah” went unanswered. Though the attack failed to change Israeli policy, Hamas did succeed in convincing the Israeli public about the relationship between Ramadan and Palestinian violence.

Oddly, while Israeli officialdom and the new media reinforced Hamas’s claims of a linkage, Palestinian behavior in Jerusalem and Judea and Samaria did not. The Hamas campaign, it should be noted, was launched on May 10, one day before the end of Ramadan. However, April and May were hardly the most violent months compared with November and December, which coincided with neither an Islamic nor Jewish holiday.

Where there was considerable violence was among Israeli Arabs, especially in the mixed towns of Lod and Acre. In about a week in May 2021, Arab rioters murdered three Jews, injured more than 600, and firebombed 10 synagogues and 112 Jewish residences. But all of this occurred after Ramadan, and Israeli Arab violence is hardly as consistent as Palestinian violence in Jerusalem and Judea and Samaria. In fact, that wave of violence was exceeded only in the opening month of the Palestinian Authority’s massive attack in October 2001, 20 years earlier.

Only in 2022 is there any evidence of a linkage between Ramadan and peak Palestinian violence, but the relationship is weak even then. Ramadan began on April 12, but the most violent month, at least in terms of Israeli fatalities, was in March, with 11 Israelis killed in five lethal attacks. There were more attacks in April, 268 compared with 190, but they were less deadly – perhaps because of increased Israeli security mobilization to counter them – resulting in four fatalities. December and November, which did not coincide with any holiday, were also very violent: 401 attacks, three deaths, and 254 and two fatalities, respectively.

For a century at least, security agencies and academia have tried to uncover the laws governing mass violence. The hypothesis that Ramadan is a month of violence in the Palestinian context is one such attempt. But like other attempts to explain Palestinian violence, the actual behavior of the terrorists proves far more complex, bewildering both the terrorists and the security officials who fight them.

I’m tempted to say that Israeli officials who wrongly assert the linkage and warn against its consequences make the forecast come true. Therefore, they should act, not talk. However, even that assertion is not necessarily true.


JISS Policy Papers are published through the generosity of the Greg Rosshandler Family.


Photo: IMAGO / APAimages

עוד כתבות שעשויות לעניין אותך